15 de Decembro – A Coruña

TALLER INTENSIVO DE CONTACT IMPROVISADO

IMPARTE: Leodan Rodriguez Casas
CANDO: 15 de Decembro de 17:00 a 20:00
DURACIÓN:  3 horas
PREZO : 20 € (Aproximadamente)
LUGAR: Aula de Danza na NORMAL – A Coruña
+ INFO: contact.impro.coruna@gmail.com

Taller Contact Coruña.png

CONTIDO
Este taller vai dirixido a todas as persoas que se interesan pola improvisación e búsqueda do movemento en contacto con outros corpos .

– Importancia do peso e masa no traballo de contacto.
– Estudio dos eixes imaxinarios interno externo, indo do lineal ó redondo.
– Control do centro para chegar ó espazo esférico.
– Traballo de manipulación e escoita da motricidade
– Exploración na improvisación e no continuo comunicado a dar e recibir.
– Práctica da técnica de contacto improvisado como fonte e ferramenta no traballo en grupo para a improvisación na danza.
NIVEL
Para todos os niveis.